Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động là công tác bắt buộc với tất cả các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong lao động và giảm thiểu các rủi ro, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các đối tượng thuộc vào huấn luyện an toàn nhóm 6 buộc phải tiến hành huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và sau đó được cấp chứng chỉ an toàn lạo động.

1. Đối tượng cấp chứng chỉ an toàn nhóm 6.

Điều 74 luật an toàn quy định về cán bộ An toàn, vệ sinh viên như sau:

 • Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
 • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

 2. Nội dung huấn luyện nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6 được nêu tại Điều 18 của Nghị định 44/2016, người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

2.1 Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc
 • Phương pháp cải thiện điều kiện làm việc.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.2 Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc.

 • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.
 • Thực hiện quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp
 • Thực hành các phường pháp sơ cứu đơn giản

2.3 Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

 • Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
 • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động huấn luyện an toàn nhóm 4 xin liên hệ với HA NOI- INSACOM để được tư vấn, hỗ trợ.

Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn công nghiệp Hà Nội-Hà Nội INSACOM 

Chuyên kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng . Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Hotline tư vấn: 0977.81.1080
Phục vụ: 24/24h toàn quốc
Địa chỉ: KĐT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam 

Website: http://hanoi insacom.com.vn

Email: kiemdinhhn@hanoiinsacom.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.