Huấn luyện an toàn nhóm 2

Căn cứ theo Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 44/2016 NĐ-CP thì người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải tham gia khóa huấn luyện an toàn nhóm 2. Theo đó, Doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức đào tạo an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Sau đây là các nội dung cơ bản mà Quý doanh nghiệp cần nắm rõ để thực hiện đào tạo an toàn nhóm 2.

1. Đối tượng cần tham gia huấn luyện an toàn nhóm 2.

Các đối tượng tham gia huấn luyện nhóm 2 là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 44/2016 NĐ-CP, bao gồm 2 đối tượng sau:

 • Thứ nhất là người Chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn. vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Thứ hai là người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2.

Khóa học đào tạo an toàn sẽ được xây dựng và đưa vào giảng dạy dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, các nội dung của khóa huấn luyện nhóm 2 gồm 03 nội dung chính sau:

huấn luyện an toàn nhóm 2

  2.1 Phổ cập thông tin về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho học viên;

  2.2 Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể là các kiến thức chuyên môn liên quan đến:  

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
 • Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
 • Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
 • Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  2.3 Công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện chuyên ngành gồm: kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy. thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

3. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn nhóm 2

Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 2 là ít nhất 48 giờ (bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra) theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 44/2016 NĐ-CP.

Ngoài ra, trong trường hợp xuất hiện thay đổi về công việc, thiết bị và công nghệ: trước khi giao việc, người lao động nhóm 2 phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện được miễn phần đã được huấn luyện.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp trở lại làm việc sau thời gian nghỉ làm việc: cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 1/2 thời gian huấn luyện lần đầu.

4. Thời hạn của giấy chứng chỉ an toàn nhóm 2 là bao lâu?

Khi đã hoàn thành xong khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì học viên sẽ được Tổ chức đào tạo cấp giấy chứng chỉ an toàn và thẻ a an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 sẽ có thời hạn trong 2 năm kể từ ngày cấp cho học viên.

Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn công nghiệp Hà Nội-Hà Nội INSACOM 

Chuyên kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng . Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Hotline tư vấn: 0977.81.1080
Phục vụ: 24/24h toàn quốc
Địa chỉ: KĐT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam 

Website: http://hanoi insacom.com.vn

Email: kiemdinhhn@hanoiinsacom.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.