NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG:

 •  Kiểm định kỹ thuật an toàn, chứng nhận Hợp quy các máy, thiết bị vật tư và các chất nghiêm ngặt về an toàn lao động, các máy và thiết bị thi công, công nghệ kỹ thuật sản xuất.

•Tư vấn an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường, tổ chức huấn luyện an toàn cấp chứng chỉ theo quy định cho cán bộ quản lý, người lao động.

• Giám định, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước.

• Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, thí nghiệm không phá huỷ và thử nghiệm công trình tại hiện trường.

• Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, máy móc và thiết bi công nghệ, đánh giá tác động môi trường.

• Thiết kế chế tạo, sửa chữa máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và máy, thiết bị thi công trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

• Thiết kế lắp đặt, thẩm tra kỹ thuật thiết bị, Hệ thống gió, cấp nhiệt, điều hoà không khí, thiết bị nâng, thang máy …

• Đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ cho người vận hành thiết bị hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

• Đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ cho thợ hàn áp lực.

• Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)

• Giám sát thi công xây dựng và lăp đặt thiết bị.

• Quản lý dự án các công trình xây dựng.

• Khảo sát địa chất công trình, khảo sát trắc đạc công trình.

• Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi.

• Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp

• Thiết kế công trình đường bộ.

•  Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và quyết toán các công trình xây dựng.

• Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hoá, tuyển chọn tư vấn.

• Kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.