Quy định về việc đánh giá nguy cơ rủi ro trong an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty Cổ Phần

Quy định về việc đánh giá nguy cơ rủi ro trong an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty Cổ Phần

Đối với các công ty cổ phần có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì phải áp dụng bắt buộc việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc.

Các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gồm:

1. Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

2. Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.

3. Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại.

4. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim.

5. Thi công công trình xây dựng.

6. Đóng và sửa chữa tàu biển.

7. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

8. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

9. Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày.

10. Tái chế phế liệu.

11. Vệ sinh môi trường.

Công ty cổ phần phải đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện vào các thời điểm sau đây:

– Khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời Điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;

– Khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo các bước:

1. Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Xem chi tiết tại công việc: Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

2. Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, công ty cổ phần sẽ xác định nội dung, quyết định hình thức, tổ chức hướng dẫn cho người lao động thực hiện:

– Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Và phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ, đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn công nghiệp Hà Nội-Hà Nội INSACOM 

Chuyên kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng . Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Hotline tư vấn: 0977.81.1080
Phục vụ: 24/24h toàn quốc
Địa chỉ: KĐT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam 

Website: http://hanoi insacom.com.vn

Email: kiemdinhhn@hanoiinsacom.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.