THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CHỨNG CHỈ TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC NHÓM

 1. Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu cho từng nhóm đối tượng.
  • Nhóm 1 và Nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ(2 ngày), bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ(8 ngày), bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
  • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ(4 ngày), bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ(2 ngày), bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  • Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ(1 ngày), ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Chứng chỉ tương ứng của các nhóm huấn luyện an toàn lao động.

(Các loại chứng nhận nêu trên, lần lượt, là các Mẫu 8; 6 và 11 ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra, nếu công ty cổ phần đủ điều kiện tự huấn luyện các nhóm này thì phải lập Sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận huấn luyện; Sổ theo dõi việc cấp Thẻ an toàn và Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện (các Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP; Mẫu số 10 và 11 ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Thực hiện huấn luyện cho các nhóm định kỳ:

Ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày Giấy chứng nhận huấn luyện và Thẻ an toàn có hiệu lực, những người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Công ty cổ phần bố trí thời gian cho những người làm công tác y tế (Nhóm 5) tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.

Người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất 01 lần mỗi năm để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới, thiết bị, công nghệ mới

Ngoài ra, khi công ty cổ phần có sự thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ; thì, trước khi giao việc, người lao động phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới.

Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.

Công ty cổ phần; các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần nếu ngừng hoạt động hoặc có người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn mới.

CHÚ Ý:

Công ty cổ phần cần ý thức việc tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một nghĩa vụ của mình. Từ 10,000,000 đồng đến 100,000,000 đồng là mức xử phạt tiền cho các hành vi không tổ chức huấn luyện đầy đủ theo quy định.

Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn công nghiệp Hà Nội-Hà Nội INSACOM 

Chuyên kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng . Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Hotline tư vấn: 0977.81.1080
Phục vụ: 24/24h toàn quốc
Địa chỉ: KĐT Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam 

Website: http://hanoi insacom.com.vn

Email: kiemdinhhn@hanoiinsacom.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.